USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Doradztwo i szkolenia to proces, którego realizację rozpoczynamy od badania Państwa potrzeb i oczekiwań. Dzięki dobrze przeprowadzonemu rozpoznaniu oraz zdefiniowaniu kluczowych potrzeb, zrealizujemy te usługi zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Istnieje możliwość otrzymania do 80% dofinansowania na usługi w ramach Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Posiadamy doświadczenie, wiedzę i umiejętności, jak organizować doradztwo i szkolenia na najwyższym poziomie.

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW