FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ


Zbuduj solidne fundamenty Twojego biznesu – my Ci w tym pomożemy!

Doradzamy również przy wyborze pozyskania optymalnego źródła kapitału pożyczkowego lub kredytowego. W celu pozyskania odpowiedniego źródła finansowania podejmujemy się wykonywania następujących usług:

 • wybór najkorzystniejszego źródła finansowania inwestycji,
 • opracowanie biznes planu,
 • finansowanie bankowe dla sektora MSP,
 • opracowanie wniosków,
 • preferencyjne pożyczki dla firm dofinansowane ze środków unijnych,
 • negocjowanie warunków umowy z partnerem finansowym.

Preferencyjne pożyczki

Jedną z form wspierania rozwoju przedsiębiorczości jest funkcjonujący w Polsce system preferencyjnych funduszy pożyczkowych przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Preferencyjne pożyczki przeznaczone są głównie na finansowanie inwestycji związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności, ochroną środowiska, jak również w zależności od regionu Polski pożyczki mogą być też przeznaczone na cele obrotowe firmy. Działania związane z wykorzystaniem preferencyjnych pożyczek winny przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzmocnienia potencjału firm i przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich innowacyjności i konkurencyjności.

Zachętą do ubiegania się o preferencyjne pożyczki są konkurencyjne warunki ich udzielania w stosunku do banków komercyjnych.

W zależności od regionu:

 • oprocentowanie waha się od 2,25 do 7 % w skali roku,
 • prowizja za przyznanie pożyczki do 3%,
 • maksymalny okres pożyczki do 5 lat,
 • możliwość karencji spłat kapitału - maksymalnie 6 miesięcy,
 • możliwość umorzenia części kapitału pożyczki.

Dlatego dobierzemy dla Państwa firmy:

 • najkorzystniejszą pożyczkę,
 • przygotujemy odpowiednią dokumentację w celu uzyskania pożyczki,
 • przygotujemy biznes plan,
 • wypełnimy niezbędne wnioski kredytowe.

Firma Inis Group oferuje pomóc w napisaniu biznes planu, służy radą i wskazówkami, pomoże sprawdzić napisany biznes plan, wniosek lub zająć się kompleksową obsługą w tym zakresie (pisaniem, pozyskiwaniem informacji w urzędach i instytucjach).

Pomożemy Państwu opracować:

Standardowy biznes plan (kredyty, dotacje, pożyczki itp.)
 • kompleksowy opis danego przedsięwzięcia;
 • zestaw analiz finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe)
 • analiza SWOT, otoczenia konkurencyjnego, analiza czynników ryzyka
 • objętość od 30 do 50 stron
Rozbudowany biznes plan firmy (inwestorzy, partnerzy finansowi)
 • kompleksowy opis danego przedsięwzięcia wraz z charakterystyką scenariuszową w ujęciu wieloaspektowym
 • zestaw analiz finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe)
 • wskaźniki rentowności, opłacalności, płynności w ujęciu scenariuszowym
 • analizy potencjału strategicznego, inwestycyjnego, makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego, SWOT, czynników ryzyka, wrażliwości
 • objętość do 80 stron (uzależniona jest od charakteru biznesplanu)

Jeśli chcesz zlecić profesjonalne napisanie biznes planu lub interesuje Cię pomoc w napisaniu (pod względem merytorycznym i ekonomicznym) biznesplanu skontaktuj się z nami.

Kredyty

Współpracując z różnymi bankami, dysponujemy ofertami kredytowymi zaufanych banków. Mamy możliwość negocjowania dla naszych klientów stawek prowizji i opłat, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjne oferty kredytowe.


Skontaktuj się z nami.


CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW