Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Inteligentny Rozwój

Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe

Maksymalna kwota dofinansowania projektu zlokalizowanego w województwie innym niż mazowieckie wynosi 455 650,00 zł i stanowi równowartość 100 000 euro przeliczonych po kursie z dnia ogłoszenia konkursu.

Na co (m.in.):

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym.

Dla kogo?

Dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

1)      w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,

2)      w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

- do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;

- do 75% - dla małego przedsiębiorcy;

- do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,

- do 85% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa innego niż mazowieckie.

Minimalny wkład własny wynosi:

1)      w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,

2)      w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

 • - 40% - dla średniego przedsiębiorcy;
 • - 25% - dla małego przedsiębiorcy;
 • - 20 % - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • - 15% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa innego niż mazowieckie.

Wartość projektu

 • Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Biznes na rynkach zagranicznych

Na co (m.in.): przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży swoich produktów i usług na rynkach międzynarodowych. I etap - usługi doradcze, które pomogą przygotować i wprowadzić nowy model biznesowy (np. analiza możliwości eksportowych, wskazanie rynków docelowych, koncepcja wejścia na rynek zagraniczny, propozycje dostępnych źródeł finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe); II etap - usługi wyszukiwania i nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowanie produktu do wejścia na nowy rynek, budowanie kanałów dystrybucji, projektowanie materiałów reklamowych, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych związanych z internacjonaliazcją działalności firmy, udział w targach, wystawach i misjach.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis  do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wynosi:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu do 15 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wartość projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

 1. 800 000,00 zł (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji wyłącznie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
 2. 550 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW