Efektywność energetyczna jest centralnym elementem unijnej polityki. Podstawą jej realizacji w tym zakresie jest strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju społecznego oraz przejścia do gospodarki opartej na efektywnym korzystaniu z zasobów. Unia Europejska przywiązuje wielką wagę do racjonalnego korzystania z istniejących zasobów energetycznych i intensywnie wspiera wszelkie inicjatywy z tym związane.

W Polsce wsparcie unijne na rzecz efektywności energetycznej udzielane jest przede wszystkim przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Instytucja ta wspiera przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w polskich jednostkach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W zależności od rodzaju wsparcia, zainteresowany podmiot może starać się o dotację bezzwrotną lub zwrotną (np. preferencyjny kredyt). Dofinansowanie można uzyskać na projekty realizowane m.in. w następujących obszarach:

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
  • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,
  • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE),
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  • a także wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW