O firmie


Misją firmy jest świadczenie usług doradczych, które wspierać mają rozwój przedsiębiorczości wśród podmiotów z sektora biznesu, organizacji pozarządowych czy lokalnej społeczności. W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie, nasza firma włączyła się w proces budowania wśród przedsiębiorców i innych Beneficjentów, wiedzy i doświadczenia w zakresie Programów Strukturalnych i innych programów dotacyjnych, oferując szeroki zakres usług doradczych. Swoją ofertę kierujemy do firm, instytucji i innych podmiotów poszukujących kompetentnego i skutecznego partnera w procesie przygotowania inwestycji i pozyskania środków finansowych na jej realizację.

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW

Co możemy zrobić?

Analiza potrzeb inwestycyjnych


i poszukiwanie finansowania w oparciu o dostępne fundusze krajowe i unijne.


Opracowanie koncepcji


rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o możliwe źródła dofinansowania.

Pomoc w nawiązaniu współpracy


z jednostkami badawczo-rozwojowymi, celem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze oferty lub technologii.

„Kieruj się na księżyc.
Nawet jeśli nie trafisz, wylądujesz wśród gwiazd”

Brian Littrell

Pomoc w zakresie


uzyskania patentu/ zastrzeżenia wzoru użytkowego.


Opracowanie dokumentacji


związanej z aplikowaniem o dotacje krajowe i unijne oraz zarzadzanie projektem do momentu pełnego rozliczenia.


Doradztwo obejmuje analizę możliwości wsparcia z równych dostępnych programów, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z asystowaniem do momentu przydzielenia dofinansowania, a następnie skuteczne rozliczenie dotacji. Adresatami naszej oferty są zarówno klienci indywidualni jak i korporacyjni, firmy komercyjne, administracja publiczna oraz organizacje pozarządowe. Doradzamy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów czy funduszy kapitałowych.

Co nas wyróżnia?

Zapraszamy do zapoznania się niniejszą ofertą oraz powierzenia firmie INIS GROUP roli przewodnika dla Waszych pomysłów na drodze do sukcesu!


Nie ograniczamy się tylko do funduszy unijnych. Pozyskujemy również dotacje z różnych źródeł – krajowych i europejskich

Poprzez kompleksową obsługę zapewniamy realizację projektów w każdej ich fazie, tj. planowania, wdrożenia i rozliczenia nie tylko ze środków unijnych ale również krajowych i europejskich. Ponadto oferujemy naszym Partnerom profesjonalną obsługę doradczą we wszystkich kluczowych obszarach funkcjonowania, zarówno dla podmiotów prywatnych i publicznych.

Bezpłatne konsultacje w miejscu dogodnym dla klienta

Pierwszy etap współpracy polega na analizie możliwości finansowania Państwa pomysłu, poszukiwanie możliwych źródeł dofinansowania oraz prezentacji warunków związanych z procesem aplikowania i rozliczenia projektu. Wstępny etap nawiązania współpracy jest bezpłatny dla Państwa – zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Indywidualne podejście do każdego projektu

Poszukujemy dla naszych Partnerów rozwiązań optymalnych w długim okresie czasu. Stosując rozwiązania wynikające z indywidualnych potrzeb Przedsiębiorcy, staramy się zapewnić mu sukces rynkowy.

Elastyczne ceny zależne od wielkości i skomplikowania przedsięwzięcia oraz czasu jego wykonania

Stosujemy nowoczesne rozwiązania indywidualnie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, dlatego tez ceny usług są dostosowane do tych wyzwań. Ponadto stosujemy zasadę - zwrot kosztów opracowania dokumentacji w przypadku odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. Stosujemy rabaty przy kolejnych projektach dla danej firmy.

Partnerskie relacje

Chcemy mieć Partnerów, a nie klientów. Wierzymy, że tylko relacje partnerskie mogą zapewnić obopólną korzyść . Na każdym etapie współpracy poszukujemy rozwiązań, które doprowadzą do maksymalizacji korzyści firm i instytucji, które nam zaufały.

Współpracujemy ze specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych, którzy posiadają na swoim koncie sukcesy w skutecznym aplikowaniu o dotacje z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych oraz innego rodzaju dotacji krajowych i europejskich.

Uwaga! Podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dofinansowaniem prosimy o pobranie poniższej ankiety. Na jej podstawie ocenimy, jakie są możliwość uzyskania przez Państwa dofinansowania, doradzimy z jakiego źródła dofinansowania skorzystać oraz przedstawimy naszą ofertę współpracy. Wypełnioną ankietę proszę odesłać do nas e-mailem, faksem lub pocztą.


ANKIETA