Referencje

O jakości oferowanych usług najlepiej świadczą Klienci.

Firma INIS Group może poszczycić się pozytywnymi opiniami od różnych klientów, którzy skorzystali z naszej oferty usług. Prezentujemy Państwu opinie kilku naszych Klientów, którzy nam zaufali. Przedstawiamy poniżej listy referencyjne świadczące o zadowoleniu naszych kontrahentów odnośnie jakości oferowanych przez nas usług.


GMINA UŚCIE GORLICKIE

Dzięki wsparciu firmy Inis Group w ramach opracowania studium wykonalności do projektu "Odnowa centrum Wysowej Zdroju - modernizacja parku zdrojowego wraz z dojazdową infrastrukturą drogową" Gmina Uście Gorlickie pozyskała dofinansowanie projektu w wysokości 4 775 978,00 zł.


"FHU AUTO-GUM" ANDRZEJ JAKLIŃSKI

Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do projektu "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa "AUTO-GUM" poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.


OSIKA MEBLE SPÓŁKA JAWNA

Opracowanie wniosków wraz z załącznikami do projektów:
- "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OSIKA MEBLE Spółka Jawna poprzez zwiększenie wydajności linii technologicznej i wdrożenie recyklingu"
- "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OSIKA MEBLE S.J. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wprowadzenie nowego produktu" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.


FIRMA TUP "DARBAGOS" Dariusz Gąsior

Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do projektu pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa F.T.U.P. "DARBAGOS" Dariusz Gąsior poprzez zakup maszyn do procesu wyburzania na wysokościach i robót ziemnych" ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.


FIRMA PHU "STOLPAR" IMPORT EXPORT HALINA JANIK

Współpraca skuteczna w zakresie opracowywania i rozliczenia trzech wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Firma INIS Group pozyskała również dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa F.P.H.U. „STOLPAR” Import-Export Halina Janik poprzez wdrożenie nowej technologii szlifowania” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.


DARK-PUB, HOTELIK Dariusz Święs

Skuteczne pozyskanie dotacji ze środków Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu ”Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” na realizację projektu: „Wzrost konkurencyjności Dark-Pub, Hotelik Dariusz Święs poprzez utworzenie pizzerii, remont drink-baru, doposażanie restauracji i hotelu”.


PIEKARNIA GRZEGORZ GLIWA

Pozyskanie dotacji ze środków Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu ”Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” na realizację projektu: „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Piekarnia Grzegorz Gliwa poprzez zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku na potrzeby hostelu”.

Chcesz wiedzieć więcej
Skontaktuj się z naszym konsultantem


KONTAKT