O firmie

Od 10 lat doradzamy w procesach pozyskiwania dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych.

10

lat doświadczenia

Doradztwo obejmuje analizę możliwości wsparcia z równych dostępnych programów, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z asystowaniem do momentu przydzielenia dofinansowania, a następnie skuteczne rozliczenie dotacji.
Adresatami naszej oferty są zarówno klienci indywidualni jak i korporacyjni, firmy komercyjne, administracja publiczna oraz organizacje pozarządowe. Doradzamy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów czy funduszy kapitałowych.

Co państwo zyskują dzięki współpracy z nami?

  • Nie ograniczamy się tylko do funduszy unijnych. Pozyskujemy również dotacje z różnych źródeł – krajowych i europejskich
  • Bezpłatne konsultacje w miejscu dogodnym dla klienta
  • Indywidualne podejście do każdego projektu
  • Elastyczne ceny zależne od wielkości i skomplikowania przedsięwzięcia oraz czasu jego wykonania
  • Zwrot kosztów opracowania dokumentacji w przypadku odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych
  • Rabaty przy kolejnych projektach dla danej firmy
  • Możliwość negocjacji warunków umowy

Współpracujemy ze specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych, którzy posiadają na swoim koncie sukcesy w skutecznym aplikowaniu o dotacje z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych oraz innego rodzaju dotacji krajowych i europejskich.

Misją firmy jest świadczenie usług doradczych oraz szkoleniowych, które wspierać mają rozwój przedsiębiorczości wśród podmiotów z sektora biznesu, organizacji pozarządowych czy lokalnej społeczności.
W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie, nasza firma włączyła się w proces budowania wśród przedsiębiorców i innych Beneficjentów, wiedzy i doświadczenia w zakresie Programów Strukturalnych i innych programów dotacyjnych oferując szeroki zakres usług doradczych, warsztatów i szkoleń.
Oferta firmy to usługi z zakresu: analizy i doradztwa w wyborze odpowiednich form pomocy finansowej, opracowywanie wniosków aplikacyjnych w ramach dostępnych programów, opracowywanie studiów wykonalności, zarządzania projektami, przeprowadzania szkoleń.

Chcesz wiedzieć więcej
Skontaktuj się z naszym konsultantem


KONTAKT